Çevre Politikamız

Alinda Tekstil Boya Apre San. ve Tic. A.Ş. olarak Ulusal ve Uluslararası mevzuatlar kapsamında faaliyet göstererek yatırımlarımızı bu çerçevede gerçekleştiririz.
Bu kapsamda;

  • Üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, temiz üretim tekniklerini kullanmaya çalışır ve bu konudaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederiz.
  • Suyu değerli bir maden olarak görür, kaynak kullanımını azaltma yönünde sürekli araştırma çalışmaları yaparız.
  • Ulusal mevzuatlar çerçevesinde emisyon ölçümlerini yaptırır. Hava kalitesinin korunması için gerekli tedbirleri alırız.  
  • Enerjinin verimli kullanılması için gerekli çalışmaları yaparız.
  • Kirliliğin azaltılması ve önlenmesi konularında çalışmalara destek veririz.
  • Bünyemizde çalışanların Çevre konusunda yüksek bilinç düzeyine sahip olmasını önemseriz. Çalışanlarımıza çevre kirlilikleri ve önleme teknikleri konularında farkındalık yaratacak eğitimler düzenleriz.
  • Geliştirilecek Çevre politikalarının, kalitenin ayrılmaz bir parçası olduğunu bilir faaliyetlerimizi bu doğrultuda gerçekleştiririz.