Web sitemizde en iyi deneyimi elde etmek için çerezleri (Cookie) kullanmaktayız. Siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Detaylı Bilgi - Kabul Ediyorum

Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni

Ürün Kategorileri

Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında:

İşbu “Genel Aydınlatma Metni”, ALİNDA TEKSTİL BOYA A.Ş. (“ALİNDA BOYA”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Çalışanlarımızın kişisel verileriyle ilgili bilgilendirme Personel İçin Aydınlatma Metni ile sağlanmaktadır.

2. Aldığımız Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız:

ALİNDA BOYA, web sitesi (www.alindaboya.com.tr ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. ALİNDA BOYA, açık adresi ….. Mahallesi …. Sokak No:….. Merkezefendi / DENİZLİ ve vergi numarası XXXX Vergi Dairesi - Vergi No: XXXXXX’dir. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

ALİNDA BOYA internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya ALİNDA BOYA ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve web sitemizde yer alan gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

ALİNDA BOYA olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın faaliyetlerimizle ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız işlemlerde kişisel verileri topluyoruz.

a) Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-soyadı, e-posta adresi, adresi, telefon no, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, çekilmesi halinde fotoğraf vb veriler.

b) Tedarikçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Ürün veya hizmet satın alma sürecinde, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), hizmetin niteliğine göre hizmeti sunan tedarikçi personelinin diğer kişisel verileri, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri vb

c) İş Başvurusu Yapan Çalışan Adaylarından Topladığımız Kişisel Veriler: Kimlik, iletişim, mesleki deneyim (Öğrenim, eğitim ve çalışma geçmişi), adli sicil kaydı, referansların kimlik ve iletişim verileri, uyruk, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum, askerlik durumu, sağlık / engellilik durumu vb. Aday, kendi sunduğu özgeçmişinde, şirketimiz tarafından talep edilmeyen başka kişisel verilerini de paylaşmış olabilir, bu veriler ALİNDA BOYA tarafından kullanılmaz, işlenmez.

d) Diğer: İş faaliyetlerinin yürütümü sırasında temas edilen diğer taraflardan alınan adı-soyadı, iletişim bilgileri vb.

e) Tüm Ziyaretçiler: Covid-19 salgını döneminde, işyerine giriş yapan tüm kişilerin HES kodu sorgulama ile erişilen risk durumu

 

İşleme Amaçlarımız: (VERBİS kaydımızda kategorik bazda tümü mevcuttur)

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, işleme amaçlarımız:

a) Mevzuatta düzenlenen hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek

b) Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve doğru teklifi sunabilmek

c) Müşterilerle iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek

d) Pazarlama ve satış süreçlerini yürütülebilmek

e) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek

f) Faturalandırma ve tahsilatı yapmak

g) İşe başvuru süreçlerini yönetmek ve adayı değerlendirmek (İş başvurusu yapan adaylar için)

h) Satın alma süreçlerini yürütmek (Tedarikçiler için)

i) İş süreçlerimizi yürütebilmek (Diğer taraflar)

Bu kişisel veriler; ALİNDA BOYA olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda imha edilecek veya anonimleştirilerek kullanılacaktır.

3.Kişisel Verilerinizi Hangi Yollarla Topluyoruz:

ALİNDA BOYA’ya doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belgeler, talep ve siparişler, teklif formları, sözleşmeler, iş başvuru formu veya özgeçmişler vb

Fuar organizasyonları, müşteri veya tedarikçi ziyaretçileri vb’den toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarında veya karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerde, görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler, Yazışmalar, e-posta yazışmaları, telefonla veya yüz yüze görüşmeler.

ALİNDA BOYA’ya yaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile ile çekilen görüntüler, aracınıza ait plaka no, adınız soyadınız vb veriler kaydedilmektedir. Covid-19 salgını döneminde, işyerine giren tüm kişilerin (Personel, ziyaretçi, müşteri, tedarikçi vb HES kodu sorgulama.

Ayrıca ALİNDA BOYA’ya ait wifi bağlantısı kullanmanız halinde de Client IP Adresi: Bağlantı isteği yapılan kullanıcı gerçek IP adresi bilginiz kaydedilmektedir.

ALİNDA BOYA’ya personel servis hizmet veren firmadan toplanan kişisel veriler: İlgili mevzuat ve iş ilişkisi kapsamında, karşılıklı olarak paylaşılan bilgi ve belgeler, güvenlik kamerası ile çekilen görüntüler, servis şoförünün kimlik, sürücü belgesi, SRC belgesi vb kişisel veriler alınmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz:

ALİNDA BOYA, söz konusu kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ilgili taraflarla paylaşabilir ve aktarabilir. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucularında tutulur.

Çalışan adaylarının iş başvuru formları, web sitemiz aracılığı ile ilettikleri bilgileri veya elden / e-posta ile gönderdikleri özgeçmişleri, açık rızası olmaksızın başka kişi ve kuruluşlara aktarılmaz.

Diğer taraflardan toplanan kişisel veriler, işleme amacı doğrultusunda aktarımı gerekiyorsa, açık rızayı gerektiren hallerde veri sahibinin açık rızasını alarak veya kanuni gereklilik ya da açık rıza dışı işleme şartı gereği olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilir.

5. Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları

KVKK gereğince, veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin:

· İşlenip işlenmediğini öğrenme

· İşlendiyse bilgi talep etme

· İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

· Yurtiçi veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme

· Eksik ya da yanlış işlenmişse veya değişmişse, düzeltilmesini talep etme

· KVKK Madde 7 çerçevesinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme

· Aktarıldığı üçüncü kişilerden de yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

· Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

· KVKK’ya aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Şirketimiz tarafından internet sitesinde (www.alindaboya.com.tr ) sunulan başvuru formu (Kişisel Veriler İçin Talep ve Değerlendirme Formu) yoluyla iletebilirsiniz, başvurunuzu noter kanalıyla göndererek yapabilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bizimle İletişime Geçin: Genel Aydınlatma Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize …… Mahallesi …… Sokak No:……Merkezefendi / DENİZLİ adresinden veya 0258 XXXXX nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

6. Yürürlük ve Değişiklikler

Bu aydınlatma metni, XX.12.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kanunda veya Kişisel Veri Envanteri’nde değişiklikler olması halinde, revizyon numarası ve tarihi değiştirilerek, paydaşlara yeniden bilgilendirme yapılacaktır.